Cartago
12 z 56
Szczegóły do modeli
z prezentowanego zdjęcia: