Chicago
25 z 56
Szczegóły do modeli
z prezentowanego zdjęcia: