Oakland
4 z 56
Szczegóły do modeli
z prezentowanego zdjęcia: